Priser

Priser

Privatkonsultation (gruppe 2) 15 min. 300 kr.
 pr. ydelse ved gruppe 2 (blodprøver, graviditetstest, podninger mm) 60 kr

 

Attester:

Motorattest til kørekort 500 kr.
Mulighedserklæring 600 kr.
Arbejdsgiver anmodet sygemelding / varighedserklæring 700 kr.
Ansøgning om handicapskilt (fortrykt formular)    500 kr.
Attest på akut sygdom inden ferieafrejse 600 kr.
Lægeattester til forsikringer mm., vejledende pris. 800 kr +350 kr.  pr. påbegyndt kvarter.
 Ansøgning om medicin enkelttilskud 250 kr.
Helbredsattest for jernbanepersonale 1400 kr.

Medicinpas, udland

Friattest

Øvrige attester

400 kr.

700kr

300 kr +350 kr.  pr. påbegyndt kvarter.

 

Vaccination: 

.
 Rejsevaccination konsultation 300 kr.
 – Ekstra familiemedlemmer ved rejsevaccination pr. person 150 kr.
 – Vaccinationsgebyr for efterfølgende injektioner pr. gang 150 kr.
Opdateret 09-02-2018

Priser er inkl. moms.

Klinikken kan modtage betaling via MobilePay.