Astma opsporing og udredning

Børn og unge med allergi i form af allergisk udslæt, hø- og nældefeber og børneeksem har en lille risiko for at udvikle astma. Det ses, at børn og unge kan gå længe med symptomerne, uden at forældre, skole eller de unge selv reagerer på astmasymptomerne. Sundhedsstyrrelsen angiver, at  hvert 5. førskolebarn og hvert 10. skolebarn har astma.

I klinikken har vi fokus på at opspore astma. Udredningen er dels symptombeskrivelsen og dels en lungefunktionsundersøgelse. Børn fra ca. 8 år kan medvirke til denne undersøgelse, nogen kan lidt før. Lungefunktionsundersøglsen består af 3 kraftige pust i et rør, herefter gives astmamedicin og testen gentages.

Ved symptomer på astma, og særligt hvor der er kendt allergi eller eksem, anbefaler vi at der bestilles tid til udredning.

Spørgsmål vedrørende astma:

 • 1. Har du (dit barn) nogensinde haft generende hoste, forpustelse/åndenød eller pibende/hvæsende/rallende
  vejrtrækning? Hvis du har svaret NEJ, så spring til spørgsmål 6.
 • 2. Har du (dit barn) i det sidste år haft generende hoste, forpustelse/åndenød eller pibende/hvæsende/rallende
  vejrtrækning?
 • 3. Hvor mange episoder i det sidste år har du (dit barn) oplevet disse symptomer?
 • 4. Har du (dit barn) i det sidste år haft generende hoste, forpustelse/åndenød eller pibende/hvæsende/rallende
  vejrtrækning under eller efter leg/anstrengelse/sport?
 • 5. Har du (dit barn) i det sidste år været generet af hoste om natten i perioder, hvor du (dit
  barn) IKKE var forkølet?
 • 6. Har du (dit barn) nogensinde haft astma?