Astma

Hvad er astma?

 • Astma er en irritationstilstand i luftvejene. Luftvejene er sarte og reagerer især på forkølelser, fugtigt vejr og tobaksrøg. Luftvejene trækker sig sammen, og der dannes slim.
 • En del børn og voksne har kun astmatiske symptomer i korte perioder, andre har det næsten dagligt.
 • Astma kan starte i alle aldre. Mange børn vokser sig fra det. Velbehandlet har astma patienten ingen symptomer på astmasygdommen.

Typiske astma-symptomer,  hver for sig eller i kombination

 • Hoste gennem lang tid ofte med slim. Kommer især om natten, ved grinen, ved løb og anstrengelser.
 • Hvæsen, piben eller rallen.Vejrtrækningen kan høres.
 • Åndenød eller besværet vejrtrækning- ved mindre anstrengelser eller i hvile.
 • Strammen for brystet af og til.
 • Mange har kun symptomer i perioder, f.eks langvarigt efter forkølelser.

Hvad udløser astma ?

 • Der er ofte et mønster hos den enkelte, f.eks. astmaforværring ved forkølelser, røg eller stress. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvad der udløser astmaforværring.
 • Forkølelser er hyppigste årsag, giver tit langvarig (ugevis) hoste med slim, rallen eller regulære astmaanfald.
 • Fugtigt og tåget vejr forværrer symptomerne.
 • Irritative stoffer som tobaksrøg, støv, stegeos
 • Allergier når man har astma, er man ikke automatisk allergisk. Nogle reagerer på allergistoffer, fx. ved kontakt med:
  • Støvmider og skimmelsvamp som især findes ved fugt i soveværelset, kældre eller i sommerhuset.
  • Pelsdyr  især katte, hunde, heste og kaniner.
  • Pollen birk i april/maj – græs i juni/juli/august – bynke i august.
 • Det er sjældent, at man får astmasymptomer af noget man spiser eller drikker.

Inddeling

 • Hvis patienten endnu ikke er i behandling, definerer man astma sværhedsgrad på baggrund af symptomer og lungefunktionsniveau.
 • Hvis behandling er iværksat, anbefaler man en inddeling efter graden af astmakontrol, dvs. symptomer, lungefunktion og graden af behandling.
 • Velkontrolleret astma – alle følgende kriterier skal være opfyldt
  • Astmasymptomer i dagtiden højst 2 gange om ugen.
  • Ingen natlige symptomer.
  • Ingen begrænsninger i den fysiske aktivitet.
  • Behov for anfaldsmedicin maksimalt 2 gange om ugen.
  • Normal lungefunktion.
 • Delvis kontrolleret astma – ét til 2 kriterier opfyldt indenfor samme uge
  • Astmasymptomer i dagtiden hyppigere end 2 gange per uge.
  • Natlige symptomer.
  • Begrænsning i den fysiske aktivitet på grund af astma.
  • Behov for anfaldsmedicin mere end 2 gange per uge.
  • Peakflow eller FEV1 < 80 % af forventet værdi
 • Ukontrolleret astma
  • 3 eller flere af kriterierne for delvis kontrolleret astma er opfyldt.