Dispensation ved lukket patienttilgang

Der er udelukkende tale om følgende patienter: Børn af sikrede, der er tilmeldt lægen, når børnene fylder 15 år Ægtefæller og samboende til sikrede, der er tilmeldt lægen/klinikken. Borgere der overgår fra gruppe 2- eller hvilende sikringsstatus, når lægen er den læge, som sikrede seneste har været tilmeldt som gruppe 1-sikret. Borgere, der vender tilbage efter værnepligt/anden tjeneste eller institutioner under Kriminalforsorgen. Borgere, der ved flytning ikke har mulighed for at vælge mellem mindst 2 læger/ klinikker inden for 15 km. Hvis borgeren ikke er omfattet af en af ovenstående tilfælde, kan borgeren ikke tilmeldes en lukket praksis, uanset om lægen ønsker at give tilladelse til dette. Det er ikke længere muligt for ældre over 70, eller patienter med særlige sygdomme, at få dispensation.