Priser

Privatkonsultation (gruppe 2) 15 min.300 kr.
 pr. ydelse ved gruppe 2 (blodprøver, graviditetstest, podninger mm)60 kr
  Attester:
Motorattest til kørekort500 kr.
Mulighedserklæring600 kr.
Arbejdsgiver anmodet sygemelding / varighedserklæring700 kr.
Ansøgning om handicapskilt (fortrykt formular)   500 kr.
Attest på akut sygdom inden ferieafrejse600 kr.
Lægeattester til forsikringer mm., vejledende pris.800 kr +350 kr.  pr. påbegyndt kvarter.
 Ansøgning om medicin enkelttilskud150 kr.
Helbredsattest for jernbanepersonale1400 kr.
 Friattest Øvrige attester 700kr 300 kr +350 kr.  pr. påbegyndt kvarter.
  Vaccination: .
 Rejsevaccination konsultation300 kr.
 – Ekstra familiemedlemmer ved rejsevaccination pr. person150 kr.
 – Vaccinationsgebyr for efterfølgende injektioner pr. gang150 kr.