Influenzavaccination

Klinikken kan i år 2022 desværre ikke tilbyde influenzavacciner.

Gratis influenzavaccination:

Tilbuddet om en gratis influenzavaccination til særlige risikogrupper starter den 1. oktober. Dog skal børn, de 82+-årige samt beborere på plejehjem  have en anden vaccine som først forventes leveret i uge 41-42.  Tilbud om gratis vaccination gælder fra 1. oktober og året ud, for gravide i 2. og 3. trimester dog til udgangen af februar.

Ifølge bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper, har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

 • Børn 2-6 årige
 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
  • - kroniske lungesygdomme (Astma eller KOL)
   – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
   – diabetes 1 eller 2
   – medfødt eller erhvervet immundefekt
   – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • - kronisk lever- og nyresvigt
  • - andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejl. BMI > 35) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide efter 12. uge
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.