Uddannelsesprogram Fase 1

Uddannelsesprogram Hoveduddannelse i almen Medicin- Fase 1

Når du har gennemført din introduktionsstilling i Almen Medicin kan du søge et hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin.

Målbeskrivelsen for Almen Medicin såvel som yderligere informationer om målbeskrivelser, portefølje m.v. er integreret i uddannelseslægens elektroniske logbog. Materialet kan også findes via Sundhedsstyrelsens hjemmeside under uddannelse af læger. På DSAM’s hjemmeside kan du finde supplerende information om den almenmedicinske uddannelse. Som supplement til målbeskrivelsen, skal der foreligge et uddannelsesprogram og en individuel uddannelsesplan.​ Der er udarbejdet et generelt uddannelsesprogram for hele hoveduddannelsen i Almen Medicin som er gældende for opholdet i praksis.

Den lægelige videreuddannelse for den yngre læge bygger på målbeskrivelser, som er specifikke for hvert enkelt uddannelseselement. Desuden skal der udarbejdes en individuel uddannelsespla. Den skal beskrive, hvordan de enkelte mål kan opnås ud fra tidligere erfaringer, baggrund og læringsstil. Vi forventer, at uddannelseslægen forbereder en individuel uddannelsesplan forud for Introsamtalen hvor den vil gennemgås i fælleskab.  Uddannelsesplanen kan opdateres til midtvejssamtalen.

INTRODUKTION:

Den første uge er den yngre læges konsultationskalender blank og følger introduktionsprogrammet. Introduktionsprogrammet ses i særskilt brev. Der forventes at den yngre læge kan varetage selvstændige konsultationer efter introduktionsprogrammet. Til disse afsættes den nødvendige tid (15-30 minutter). Tidsbestilling til konsultationer påbegyndes efter første uge (men individualiseres m.h.t. afsat tid og antal). Den yngre læge kan til enhver tid søge hjælp hos de øvrige læger og kan udvælge interesseområder i forhold til sin uddannelsesplan.

Der tages hensyn til arten (sværhedsgraden) af konsultationerne løbende under hele ansættelsesperioden.

Den yngre læge deltager i sygebesøg på lige fod med husets øvrige læger.

I 2. uge gennemføres introduktionssamtalen.

Den og de øvrige samtaler gennemføres  efter de givne retningslinjer. Er der behov herfor gennemføres flere justeringssamtaler. Samtalerne foregår altid med aktuelle tutor.

SUPERVISION:

Der er fast afsat tid til daglig supervision. Det kan være klinisk, konsultationsprocessen, særlige problemstillinger, kompetencevurdering (kun ved tutorlæge) eller hvad der skulle være behov for.

Direkte supervision: tutorlæge og uddannelseslæge har fælleskonsultation med én patient. Det kan både være uddannelseslægen og tutorlægen som forestår selve konsultationen.

Indirekte supervision: i klinikken findes et videokamera, som gør det muligt for dig at optage dine konsultationer til senere gennemgang.

3600 evaluering; Dette er ikke et krav i løbet af fase 1 men vi tilbyder at lave en sådan som hjælp til at afklare om der er områder af det daglige virke der kan arbejdes med at forbedre.

UNDERVISNING

Der undervises i løbet af hele opholdet i udvalgte sygdomme, procedurer og praktiske forhold med relevans for klinikken og for almen praksis generelt ved de ansatte i praksis ligesom der arrangeres interne kurser for klinikken ved særlige behov ved ekstern undervisere. Den yngre læge har mulighed for at have dage uden for praksis (hos udvalgte speciallæger, fysioterapeut, apotek mm). Yngre læger i praksis i Ringsted kan deltage i Ringsted Lægelaugs møder (ca. to pr. år). Lægelauget fungerer som klyngegruppe. Der er også faste møder med de øvrige yngre læger i uddannelse i Ringsted by.

vi forventer, at du bidrager med egne indlæg til vores personalemøder/undervisning.

KOMPETENCEVURDERING:

Vi anbefaler, at du sætter fokus på at opfylde 2-4 af dine læringsmål per måned og at du løbende får dem kompetencevurderet og dermed godkendt.Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, og ved introduktionssamtalen med tutor fastsættes datoer kompetencevurderinger for de enkelte mål.

Uddannelsesmål i fase 1

# 9: Patienten med gener fra ørerne og/eller halsen

# 10: Patienten med øjengener

# 11: Patienten med mundhule- eller nasalproblemer

# 12: Graviditet, fødsel og puerperium 1 af 2

# 13: Patienten med udslæt

# 14: Patienten med allergiske symptomer

# 15: Anvendelse af informationsteknologi i almen praksis

# 16: Anvendelse af medicoteknisk udstyr i almen praksis

# 17: Patienten med behov for forebyggende indsats

# 18: Forskellige kontaktformer

# 19: Patienten med smerter i muskler og bindevæv

# 20: Patienten med ondt i ryggen

Reference:

Uddannelsesprogram, hovedudd. Region Øst: https://secure.logbog.net/pdf/Almenmedicin_fase_123.pdf

KV1 Struktureret vejledersamtale

KV2 Struktureret observation af konsultation

KV3 360 graders feedback udleveringsskema

KV4 Struktureret observation af en procedure

KV5 Vurdering af refleksionsevne

Eks. på mindmap

Oprettet: af Kimie Avnegaard

Revideret: 16-04-2021

Næste revision; 01/12/2022